Edeple gelen lutufla gider.
Reklam 1 Kod Alanı www.okuryazarblog.com

İSLAMDA HOŞGÖRÜ

İSLAMDA HOŞGÖRÜ

Hoşgörünün kelime  anlamı, kendine aykırı gelse de her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiğince hoş görme durumudur. İnsanların bu duyguya yönelik hareketlerinin karakter olması için yapması gereken en önemli konu doğru model kişilikleri örnek almasıdır.Bu başta hz peygamber sallallahu aleyhi vesellem olmak üzere tüm ashabı olabilir.

Hoşgörülü olmanın bir diğer önemli unsuru da başka insanlardan gelen her türlü tepkiye karşı sakin kalabilmektir.  Hz. Allah’ın (C.C.) yarattığı insanlar değişik inanç, görüş ve düşüncelere sahip olup bu yüzden düşünceleri, hedefleri, gayeleri farklı olabilmektedir. İnsanlar farklılıkları sebebi ile dünyevi meseleler için her zaman aynı noktada buluşamayabilirler. O yüzden insanlar birbirlerinin görüş ve düşüncelerine hoşgörü ile yaklaşmalıdırlar.

Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.S.) hoşgörü ve müsamaha konusunda da bizlere en güzel örnektir. Peygamber Efendimiz çok sözünde müsamaha sözünü kullanmış olup, hayatında devamlı olarak herkese karşı hoşgörülü olarak davranmıştır.islami chat  olarak burada bunu yansıtmaya çalışacağız.

Hoşgörü doğrudan saygı ile de bağdaştırılabilir. İnsanların fikirlerine hoşgörüyle yaklaşmak sizin saygılı bir birey olduğunuzu kanıtlar ve sağlam bir ilişki oluşturmanızı sağlar.

Saygı ve hoşgörü içerisinde yaşayan insanlar özgürdür. Herkes birbirine hoşgörüyle  yaklaşırsa kimse bir şeyi yapma hakkından alıkoyulmaz (empatide denilir ) dolayısıyla saygı ve hoşgörünün hâkim olduğu bir toplumda insanların özgürlüğü kısıtlanmaz.Hoşgörülü olmak tevazunun gereğidir.Hadisi şeride Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.S.) hoş görülü davran ki sana hoş görülü davranılsın buyurmuştur.

Ancak hoşgörünün hor görülmesi, önemsenmemesi ve suistimal edilmesi durumunda kişinin güveni sarsılabilir.Dinimiz islamın en onemli konularından birisi güzel ahlaktır. Toplumda huzuru sağlamak için insanlara saygı ve hoşgörüyle yaklaşılmalı ve gösterilen hoşgörünün ve saygının değeri ve önemi bilinmelidir.

admin 238
Cevap bırakın

Kategoriler
kategoriler
Genel Kurallar
kurallar
kuralTüm kullanıcılarımızın yönetim nezlinde eşit olduğunuzu bilmeniz ve hiç bir ayrıcalıksız tanınmaksızın kurallara tabi olduğunu bilmenizi isteriz.
kuralHiç bir kullanıcımız kanal genelinde yada özel konuşma penceresinde küfür, hakaret ve aşağılayıcı sohbetlerde bulunamaz ve bunu ima edemez.
kuralTürk örf adet ve kültürüne ters düşecek fikir, konuşma ve davranışlar yasaktır.
kuralTürkiye Cumhuriyeti Devleti büyüklerine, önderlerine, tarihi kişiliklerine ve kutsallarına yönelik olumsuz eleştiri, hakaret ve kötü söylemler yasaktır.
söz
yukarı